ANTI- KABIMBA PROTEST IN KASAMA

SIGNING AND DANCING, ANTI KABIMBA SONG AT THEIR PF OFFICE — in Kasama

ANTI- KABIMBA PROTEST IN KASAMA

ANTI- KABIMBA PROTEST IN KASAMA ANTI- KABIMBA PROTEST IN KASAMA
ANTI- KABIMBA PROTEST IN KASAMA