Harry Mwaanga Nkumbula International Livingstone - FLLI:FLHN

Harry Mwaanga Nkumbula International Livingstone – FLLI:FLHN

Solwezi Airport - FLSW

Harry Mwaanga Nkumbula International Livingstone – FLLI:FLHN

Chipata Airport – FLCP
Simon Mwansa Kapwepwe International Ndola – FLND:FLSK